Wat zou je meer willen weten?

Waarover zou je meer willen ‘weten’?

Kennis zit in het hoofd

Kennis gaat over wat je weet of wat je kent. Neem als voorbeeld jouw kennis over voeding. Weet je wat eiwitten of koolhydraten voor je lichaam betekenen? En meer specifiek natuurlijk, wat betekenen ze voor je bewoners? Oftewel hoe kunnen eiwitten eraan bijdragen om sneller te herstellen, sterker te zijn of misschien zelfs klachten te voorkomen? Om die vraag te beantwoorden heb je kennis van voeding nodig. Geen taaie kost maar praktische voorbeelden van hoe je een en ander in je werk kunt tegenkomen. Persoonlijke vragen die jij jezelf kunt stellen om in kennis door te groeien als Keukentijger:

  • Wat weet je al op het gebied van eten in drinken in de zorg?
  • Wat wil je nog leren over eten & drinken in de zorg?
  • Hoe kun je dat aanpakken om die kennis te vergaren?

En niet onbelangrijk…

  • Hoe zorg je ervoor dat je jouw kennis deelt?
  • Hoe krijg je op een slimme manier toegang tot de kennis van anderen?

 

Aan de slag
  1. Bekijk op het internet eens een paar pagina’s met de volgende trefwoorden ‘voeding’, ‘vocht’, ‘ouderen’, ‘sfeer’ en ‘gastvrijheid’. Besteed er 15 minuten aan.
  2. Beantwoord daarna de vraag: ‘wat wil je nog meer leren over eten & drinken in de zorg.’ Noteer elk antwoord op een los papiertje of post-it. We gaan de antwoorden straks op volgorde leggen.
  3. Als je hierboven op ‘materialen’ klikt, kun je een werkblad printen. Print het werkblad en leg de papiertjes op de voor jou juiste volgorde. Noteer uiteindelijk de rangorde van ‘1 tot….’
  4. Maak er een foto van. Hieronder kun je de foto uploaden als uitwerking van je opdracht.
× Whatsapp